TERMES I CONDICIONS
1.- Titularitat del Portal
ALL GLOBAL NAMES, S. A. (d’ara endavant, AGN), amb domicili a Madrid, c/ Alcalá 26, i amb CIF A58481128, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 9173, llibre 8385, Secció 2a, foli 181, full B-110173, és la titular del portal 
http://www.allglobalnames.es (d’ara endavant, el Portal) i el posa a disposició dels CLIENTS d’Internet amb la finalitat de proporcionar informació sobre els serveis que presta AGN així com de permetre la prestació de serveis a través del Portal.

2.- Condicions Generals d’Utilització i Acceptació de les Condicions
Aquestes condicions generals d’utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que s’hi prestin, així com altres condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat la informació als CLIENTS i la regulació dels serveis d’AGN i la regulació de l’ús del Portal.

La navegació i la utilització dels serveis del Portal suposen l’acceptació com a CLIENT, i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació i altres condicions que puguin existir en relació amb la prestació de serveis d’AGN, i per aquest motiu es recomana als CLIENTS del lloc www.allglobalnames.es que llegeixin aquestes condicions abans de la contractació dels serveis. De la mateixa manera, a l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. podran dirigir les seves preguntes en el cas que tinguin dubtes que no apareguin a les FAQ.


En tot moment i sense previ avís, AGN podrà modificar aquestes condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s’hi incloguin, mitjançant la publicació de les modificacions corresponents en el Portal per tal de donar-les a conèixer prèviament als CLIENTS. Qualsevol canvi que s’hi produeixi serà comunicat a la pàgina principal del Portal durant un termini raonable.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL

1.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el seu reglament de desenvolupament RD 1720/2007, AGN informa que les dades personals que ens faciliti el CLIENT a través dels formularis de registre seran incorporades a un fitxer propietat d’AGN, la finalitat del qual serà gestionar la seva relació comercial amb la nostra empresa així com facilitar-li informació sobre els nostres serveis, promocions i altres matèries vinculades amb la nostra activitat i que puguin ser del seu interès.

1.1.- Consentiment del CLIENT:
El CLIENT accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal o proporcionades en emplenar qualsevol formulari del Portal, així com les derivades de les eventuals relacions comercials que es puguin generar, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal descrit anteriorment.


Durant el procés de recollida de dades, i en el lloc del Portal en què se sol·licitin les dades, el CLIENT serà convenientment informat mitjançant un hipervincle o mitjançant la inclusió de la informació en el mateix formulari. Aquesta informació serà d’obligada acceptació per a la contractació dels serveis d’AGN.

1.2.-Drets del CLIENT:
El CLIENT podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos descrits més amunt. Els drets als quals fa referència el paràgraf anterior podran ser exercits pel CLIENT mitjançant una sol·licitud dirigida a AGN, c/ Alcalá 26, 28014 Madrid, o bé enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça (
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).

1.3.- Mesures de seguretat:
AGN declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, segons el qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. Aquestes mesures són de nivell bàsic.

1.4.- Galetes (cookies):
AGN informa el CLIENT que el seu portal no utilitza galetes.

1.5.- Comunicació de dades:
Les dades de caràcter personal recollides per AGN només seran comunicades a tercers per al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes d’AGN i d’aquests tercers, i en particular per al compliment del mandat realitzat pel titular de les dades per a la prestació dels serveis professionals corresponents per part d’AGN.

2.- Propietat Industrial i Intel·lectual. Política d’hiperenllaços
2.1.- Tots els continguts inclosos en el Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, software o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual d’AGN o de tercers titulars dels drets que han autoritzat la seva inclusió en el Portal. Per tant, queda prohibida qualsevol utilització i/o reproducció d’aquests continguts sense el consentiment exprés d’AGN.

2.1.1-Autorització d’ús
Qualsevol CLIENT que desitgi utilitzar qualsevol gràfic, imatge, fotografia, fonograma, vídeo, marca o etiquetes haurà de sol·licitar una autorització expressa i per escrit a AGN enviant un missatge de correu electrònic a 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., sense que la falta de resposta pugui ser considerada en cap cas una presumpta autorització.

2.2.- AGN no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que pugui derivar-se de la inclusió en el Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software propietat de tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls al Portal.

2.3.- En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació del CLIENT implica una autorització o que s’efectua cap renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa d’AGN o dels titulars corresponents.

2.4.- No es podrà establir cap vincle al Portal des de cap altra web sense el consentiment previ i exprés d’AGN.


Els enllaços que s’estableixin hauran de fer-se sempre a la pàgina principal d’AGN o bé a la pàgina que AGN estableixi, i aquest enllaç haurà de ser absolut i complet de forma que porti al CLIENT al lloc d’AGN, que haurà d’ocupar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.5. AGN no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles en el Portal ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què puguin incórrer aquestes pàgines.

3.- Responsabilitat d’AGN

3.1.- Ús de la pàgina
Mitjançant aquestes condicions generals, el CLIENT es compromet a utilitzar el portal d’acord amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums, i evitarà operar dins la pàgina web 
www.allglobalnames.com de forma lesiva o contra la imatge d’AGN.


El CLIENT del lloc web 
www.allglobalnames.es s’abstindrà de qualsevol acte que pugui interferir en el funcionament normal del servei prestat per la pàgina web així com les seves bases de dades, arxius o servidors titularitat d’AGN.

El CLIENT reconeix i accepta que la utilització del Portal i dels seus serveis es realitza completament sota la seva responsabilitat.


AGN només respondrà dels danys que el CLIENT pugui patir com a conseqüència de la utilització del portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d’AGN.

No obstant això, AGN declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i d’acord amb l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar el CLIENT.

4.-Obligacions del CLIENT
El CLIENT s’obliga a utilitzar els continguts del portal de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:


a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.


b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.


c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

5.- Comunicacions comercials

AGN podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb un respecte total per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i mitjans equivalents en compliment d’allò que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el consentiment del CLIENT s’obtindrà degudament en el moment de recollir les dades corresponents durant el procés de contractació de serveis a la pàgina web 
www.allglobalnames.es.
El CLIENT podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a AGN (
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).
6.- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, AGN ofereix als seus CLIENTS la possibilitat d’adquirir els seus productes a través de la pàgina web 
www.allglobalnames.com i com a tal compleix la normativa vigent en relació amb el que es detalla a continuació:

6.1.- Realització de la compra a www.allglobalnames.es
Durant el procés de compra a través de la pàgina web d’AGN, apareixeran a cada pantalla les passes que haurà de seguir el CLIENT per realitzar correctament l’operació de compra en línia. L’idioma per a la contractació serà el que seleccioni el CLIENT a la barra de menú superior.


Per accedir a la compra serà necessari el registre. A aquest efecte, se li sol·licitaran les dades personals imprescindibles per poder efectuar correctament l’operació de compra. El tractament d’aquestes dades personals es regirà per la política de privacitat d’AGN descrita anteriorment.

6.2.- Preu i impostos
Els preus dels productes, juntament amb els impostos, seran especificats abans de realitzar la compra final i, en tot cas, en el moment de la selecció del producte. AGN es compromet a mantenir els preus dels articles que apareixen a la pantalla en el moment d’efectuar la compra.

6.3.- Forma de pagament
A AGN garantim la seguretat i confidencialitat de totes les dades facilitades a través de la pàgina web. Tota la informació relativa a les comandes i/o subscripcions s’envia mitjançant el protocol de seguretat SSL, que permet que les dades viatgin encriptades per la xarxa. Aquest sistema assegura la identitat del venedor, garanteix la integritat del missatge i codifica les dades amb un codi encriptat, la qual cosa garanteix que si algú intercepta la comunicació no podrà interpretar-la.


El procés de compra s’efectuarà mitjançant la plataforma Paypal, i per tant AGN en cap cas té accés a les dades financeres del CLIENT. Per tant, remetem a les condicions i l’avís legal de Paypal per a qualsevol dubte del CLIENT relacionat amb el procés de compra: https://cms.paypal.com/es/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Legal_Hub_full&locale.x=es_ES

6.4.- Custòdia de les dades. Prova de la compra
Tota la informació que ens faciliti durant l’operació de compra serà emmagatzemada durant un període mínim d’un any, i es podrà accedir a aquesta informació mitjançant la corresponent sol·licitud motivada dirigida a l’adreça de correu electrònic 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Un cop hagi enviat les seves dades, rebrà una confirmació de la seva compra. La podrà imprimir i serà la prova de la compra realitzada sense perjudici que el pagament es produeixi de forma efectiva. De la mateixa manera, en realitzar la compra mitjançant Paypal el CLIENT tindrà el rebut de la seva compra dins l’àrea personal del CLIENT.

6.5.- Termini de lliurament i lloc de la compra
Un cop realitzada la compra, el lliurament del servei contractat serà efectiu de forma immediata i durant el temps contractat pel CLIENT.


Les operacions de compra realitzades a través de la pàgina web d’AGN es consideraran realitzades a tots els efectes en el domicili d’AGN, és a dir, al c/ Alcalá 35, 28014, MADRID, on podran dirigir-se en cas de dubte o reclamació.

6.6.- Drets del comprador i política de devolucions
Un cop realitzada la contractació del servei a AGN el CLIENT no la podrà revocar i estarà vigent durant el temps contractat pel CLIENT sense possibilitat de reemborsament.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la comanda pot contactar amb el Departament d’Atenció al CLIENT a 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6.7.- Obligacions del CLIENT
El comprador es compromet a acceptar les condicions d’aquesta pàgina entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per a l’activitat d’AGN.


El CLIENT es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligencia les seves claus d’accés personal al lloc web, i AGN no serà responsable en cap cas de la pèrdua o sostracció d’aquestes claus i de l’accés a l’àrea d’AGN amb elles.


El CLIENT es compromet a facilitar la informació requerida durant el procés de registre i compra de forma veraç. En cas d’incompliment d’aquesta obligació per part del CLIENT, AGN no tindrà cap responsabilitat per la impossibilitat de funcionament, contractació o lliurament dels productes adquirits pel CLIENT.

7.- Legislació aplicable
Les relacions establertes entre el CLIENT i el titular del Portal es regiran segons allò que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, AGN i el CLIENT, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Madrid.


En tot cas seran aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.


SERVEIS ESPECÍFICS:

A.- GESTIÓ I TRAMITACIÓ DE NOMS DE DOMINI
1Contingut i Abast d’aquestes Condicions
1.1

Aquestes Condicions regiran el registre, ús i manteniment del nom de domini que el CLIENT (en endavant, el "Sol·licitant") indiqui, sempre que aquest nom estigui disponible i l’Usuari accepti complir el que està previst en aquestes Condicions, a les Normes i Condicions dictades per la ICANN i per les Entitats de Registre del nom de domini que vostè vulgui registrar vigents en cada moment i que podrà trobar a (http://www.icann.org/).

Per aquest motiu li recomanem que faci una lectura atenta d’aquestes Condicions i de la informació a la qual les Condicions el dirigeixen mitjançant hipervincles. Amb el mateix objectiu, AGN (en endavant, "AGN" o el "Registrador") inclou en aquestes Condicions un Glossari de Termes que li permetrà conèixer amb més detall cadascun dels serveis posats a la seva disposició i els conceptes vinculats al registre, ús i manteniment de noms de domini.

1.2AGN es reserva el dret de modificar aquestes Condicions en qualsevol moment. Per aquest motiu li recomanem que en consulti periòdicament el contingut. AGN publicarà a l’adreça (URL) http://www.AllGlobalNames.com, amb la suficient antelació, la data d’entrada en vigor i el text de les noves Condicions, entenent-se que aquesta publicació tindrà efectes de notificació. Tret que AGN indiqui expressament el contrari perquè se li exigeixi legalment o per imposició de la ICANN i/o les entitats de registre corresponents, les modificacions que s’efectuïn sobre les Condicions no tindran efectes retroactius.
2Serveis d’AGN

AGN és una empresa proveïdora de serveis de registre i manteniment de noms de domini acreditada per la ICANN, entitat reguladora del sistema de registre de noms de domini. A més, ofereix altres serveis d’allotjament, servidors, etc., les condicions dels quals pot consultar més endavant.


AGN col·labora amb les entitats responsables dels Registres de Noms de Domini (totes elles indistintament les "Entitats de Registre") que s’enumeren a la clàusula 3.1.1 següent amb l’objecte de posar a disposició del Sol·licitant els serveis de gestió i tramitació de noms de domini per al seu registre, manteniment, reencaminament (Forwarding), modificació, transmissió, transferència, renovació, cancel·lació i execució de les resolucions administratives o judicials dictades per les autoritats competents en matèria de noms de domini, i qualsevol altre servei que tingui disponible en el futur (en endavant, conjuntament i indistinta els "Serveis") davant les Entitats de Registre corresponents, en nom, per compte i a petició del Sol·licitant. AGN es reserva el dret d’ampliar i/o modificar la gamma de Serveis enumerats.


Quan el Sol·licitant no disposi de serveis de DNS (Domain Name System), la sol·licitud dels serveis de gestió i tramitació de noms de domini comportarà la sol·licitud dels serveis de DNS, que AGN prestarà a favor del Sol·licitant d’acord amb les tarifes vigents d’AGN.


AGN no es responsabilitza dels possibles errors o anomalies en l’accés a la informació vinculada a la prestació dels Serveis o en el seu desenvolupament quan aquests errors o anomalies siguin imputables a les Entitats de Registre implicades en la gestió del(s) nom(s) de domini del Sol·licitant i/o en el seu procés de registre, o a altres causes alienes al control raonable d’AGN.

3Condicions aplicables a la sol·licitud de registre de noms de domini
3.1Entitats de Registre i normes tècniques de configuració de noms
3.1.1Les Entitats de Registre davant les quals actuarà AGN en nom del Sol·licitant, en funció del nom de domini que desitgi registrar, són les que s’enumeren a continuació:
Verisign és l’Entitat administradora i responsable del Registre de Noms de Domini ".com, .net, .org", les funcions i característiques del qual podrà trobar en el lloc web  
http://www.verisign.com/ 
Neulevel és l’Entitat administradora i responsable del Registre de Noms de Domini ".biz", les funcions i característiques del qual podrà trobar en el lloc web 
http://www.neulevel.biz/.
AfiliasLimited és l’Entitat administradora i responsable del Registre de Noms de Domini ".info", les funcions i característiques del qual podrà trobar en el lloc web 
http://www.afilias.info/.
GNR és l’Entitat administradora i responsable del registre de Noms de Domini ".name", les funcions i característiques del qual podrà trobar en el lloc 
http://www.gnr.name/.
A més de les entitats enumerades, cadascun dels NIC geogràfics (Network Information Center) corresponents a un país o territori de la llista ISO 3166, que tinguin assumit el sistema de registre del ccTLD (country codeTop Level Domain) que li correspongui. La llista dels llocs web d’aquests NIC es troba a 
www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm.
3.1.2El CLIENT trobarà les normes tècniques que ha de seguir per configurar el seu nom de domini [longitud mínima i màxima, prohibicions relatives a noms genèrics, signes, subratllats, etc.].
Aquestes normes estan subjectes a les instruccions i modificacions que pugui introduir la ICANN i/o les Entitats de Registre corresponents en qualsevol moment. Per aquest motiu li recomanem consultar periòdicament les normes esmentades abans de configurar el seu nom de domini.
El nom de domini, tal com hagi estat configurat pel Sol·licitant, serà el que es registrarà en el seu favor. AGN li informa que el sistema de registre no permet rectificar o corregir els errors o omissions que es produeixin en la configuració del nom de domini mentre el seu registre es mantingui vigent.
3.2Procediment de Registre
3.2.1.Per iniciar el procediment de registre, el Sol·licitant haurà de:
(i) emplenar el formulari adjunt incorporant les dades que siguin requerides com a obligatòries d’acord amb el Punt 3.3 següent i,
(ii) satisfer el pagament de les tarifes corresponents.
3.2.2.El procés de registre del nom de domini seleccionat pel Sol·licitant s’entendrà finalitzat un cop AGN rebi de l’Entitat de Registre corresponent la notificació de l’alta del nom de domini a favor del Sol·licitant en el sistema de Registre que administra.
El sistema de registre es regeix pel principi de prioritat de sol·licitud. Com a conseqüència, AGN no garanteix que el Sol·licitant pugui registrar el nom de domini desitjat, encara que estigui disponible, atès que AGN no pot saber amb certesa si el nom que vostè desitja l’estan sol·licitant simultàniament a través d’altres registradors, o si s’estan produint defectes o anomalies en el procés de registre del nom de domini.
AGN informa que totes les dades que vostè aporti en efectuar la sol·licitud de registre quedaran incorporades en els seus sistemes informàtics sota estrictes mesures de seguretat i en estricte ordre d’entrada, amb la consignació de la data i hora de sol·licitud.
3.3Formulari de sol·licitud, protecció de dades de caràcter personal i altres aspectes.
3.3.1.

Mitjançant l’acceptació dels termes i condicions, el CLIENT consent el tractament de les seves dades d’acord amb el que disposen.

El Sol·licitant declara que compta amb la capacitat suficient per contractar els Serveis i que les dades que incorpora en el formulari són certes, precises, completes i actuals, salvant error o omissió de bona fe. El Sol·licitant es compromet a atendre les peticions que formuli AGN relatives a les dades proporcionades, i a corregir-les i actualitzar-les dins dels set (7) dies de qualsevol canvi durant el termini de sol·licitud de registre. Aquestes dades inclouran almenys el nom complet, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon i, si s’escau, el número de fax.

3.3.2.Si el Sol·licitant actua a través d’un representant, el representant haurà de comptar amb la documentació necessària per acreditar l’atorgament de les autoritzacions i facultats pertinents a aquest efecte i haurà de facilitar la informació de la persona autoritzada amb fins de contacte.
3.3.3.AGN, de conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LOPD"), informa que les dades de caràcter personal del Sol·licitant i de les persones consignades com a contacte tècnic, administratiu i/o de facturació seran incorporades a un fitxer titularitat d’AGN i seran objecte de tractament amb la finalitat de permetre a AGN la correcta execució dels Serveis que el Sol·licitant desitgi contractar. El Sol·licitant autoritza AGN per tal que, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les seves dades amb finalitats promocionals, fins i tot l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica. Aquesta autorització tindrà caràcter revocable sense efectes retroactius. En el moment d’emplenar el formulari i de consignar les dades de les persones de contacte abans esmentades, o de qualsevol altre representant, el Sol·licitant informarà els interessats sobre tot allò que s’indica en aquest epígraf i en altres epígrafs d’aquests Termes i Condicions en relació amb aspectes vinculats amb la protecció de dades de caràcter personal, i es comprometrà a no remetre a AGN cap formulari sense abans traslladar aquesta informació als interessats i obtenir el consentiment al qual fa referència l’epígraf 3.3.6.
3.3.4.

AGN garanteix a totes les persones interessades les dades de les quals siguin objecte de tractament d’acord amb allò que s’ha exposat anteriorment que: (i) mantindrà les seves dades de caràcter personal sota la més estricta confidencialitat, (ii) que no utilitzarà aquestes dades per a finalitats diferents de les que són objecte dels Serveis i, si escau, les promocionals o comercials que hagi autoritzat, (iii) que compleix íntegrament les disposicions normatives que regeixen la protecció de dades de caràcter personal a Espanya, i (iv) que té adoptades les mesures que garanteixen la seguretat i integritat d’aquestes dades, evitant-ne la pèrdua, ús indegut, accés no autoritzat, divulgació, alteració o destrucció. Aquestes mesures s’aplicaran també a la transmissió de les dades sobre el Sol·licitant a les Entitats de Registre corresponents i a la ICANN en el procediment de registre i administració de noms de domini.


Les persones interessades podran exercir davant AGN els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se a AGN a través de la següent adreça: 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

3.3.5.El Sol·licitant es compromet a comunicar degudament a AGN qualsevol modificació de les dades consignades en el formulari de sol·licitud pels mitjans que s’estableixen en aquestes Condicions, així com a corregir o actualitzar les dades incorrectes o incompletes durant tot el temps de registre. La provisió malintencionada per part d’un titular de Nom Registrat d’informació inexacta o poc fiable, la seva omissió deliberada d’actualitzar la informació proporcionada al Registrador dins dels set (7) dies de qualsevol canvi, o la seva falta de resposta durant més de quinze (15) dies a les consultes d’AGN relatives a l’exactitud de les dades de contacte associades amb la inscripció del Titular del Nom Registrat constituirà un incompliment substancial del contracte de Titular de registre registrat i serà una base per a la suspensió i/o cancel·lació del registre de Nom Registrat. A aquest efecte, un cop la seva sol·licitud sigui acceptada, el Sol·licitant rebrà per part d’AGN les claus d’accés corresponents per accedir a les seves dades i rectificar les incorreccions o omissions que hi pugui haver a través de l’accés a http://www.allglobalnames.com mitjançant el login i password facilitats per AGN en el procés de registre. El Sol·licitant serà responsable de mantenir aquestes claus de forma confidencial i d’evitar-ne l’accés o ús indeguts per part de tercers. En qualsevol cas, l’ús de les claus d’accés tindrà la mateixa validesa i els mateixos efectes que la firma manuscrita del Sol·licitant o del seu representant, si escau.
3.3.6.

Als efectes del que preveuen els articles 11 i 34.e) de la LOPD, el Sol·licitant accepta i autoritza AGN a comunicar a les Entitats de Registre corresponents i a la ICANN les dades consignades com a obligatòries que resultin necessàries per a la inscripció i el manteniment del nom de domini en el Registre pertinent, per a la seva incorporació en els Directoris que cadascuna d’elles gestiona, i també per a la seva incorporació en el Directori propi d’AGN i la posada a disposició del públic ("Whois") mitjançant la incorporació en el lloc web http://www.AllGlobalNames.com o per correu electrònic, tal com exigeix la ICANN.


El Sol·licitant i, en el cas que correspongui, qui actuï en representació seva com a contacte tècnic, administratiu i/o de facturació, o qualsevol altre, donen el seu consentiment perquè les seves dades de caràcter personal puguin ser cedides a les entitats esmentades i a altres que puguin col·laborar amb AGN i/o amb aquestes entitats, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a països que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al que ofereix la legislació espanyola en aquesta matèria, amb l’objectiu de permetre a les entitats corresponents dur a terme el registre i manteniment del(s) nom(s) de domini a favor del Sol·licitant.


El Sol·licitant afirma comptar amb el consentiment de les persones designades com a contacte tècnic, administratiu i/o de facturació als efectes del que preveu el paràgraf anterior.


A aquest efecte, informem que les dades i la informació del Sol·licitant i/o dels seus possibles representants que seran transmeses a les Entitats de Registre i que s’incorporaran en els directoris a disposició pública versaran sobre els següents punts:
(i) nom complet, adreça, adreça electrònica, número de telèfon i, si escau, número de fax del Sol·licitant;
(ii) nom d’una persona autoritzada de contacte si el Sol·licitant és una persona jurídica o un ens administratiu i, si fos el cas, el de la persona de contacte responsable de tasques administratives i/o de facturació;
(iii) adreces IP del servidor primari i qualsevol servidor secundari;
(iv) noms de tots els servidors;
(v) qualsevol referència addicional relativa al nom de domini registrat que hauria d’aparèixer a la base de dades Whois;
(vi) qualsevol altra dada que el registre demani i sigui necessària per al registre dels dominis.


Als efectes del que preveu la LOPD, AGN comunica al Sol·licitant la primera cessió de les seves dades a les Entitats de Registre responsables del Registre del nom de domini seleccionat, als respectius NIC i/o a la ICANN, si escau, els domicilis dels quals trobarà al lloc web corresponent al respectiu NIC, al de la ICANN 
http://www.icann.org i al de l’Entitat de Registre responsable del nom de domini escollit indicat en aquests Termes i Condicions.

3.3.7.La informació i les dades que el Sol·licitant consigni en el formulari per a la seva incorporació en els Directoris corresponents podran ser limitades o ampliades en funció de les polítiques i normes que la ICANN, les respectives NIC i les Entitats de Registre puguin dictar mentre el registre del nom de domini romangui vigent.
3.3.8.De conformitat amb les normes dictades per la ICANN i/o el NIC corresponent, AGN conservarà una còpia de les dades proporcionades pel Sol·licitant durant un termini mínim de tres (3) anys des de la data en què sigui acceptada la sol·licitud del nom de domini, i si escau durant tot el temps addicional que la ICANN i/o el NIC corresponent considerin necessari, d’acord amb les seves normes, per a la correcta execució dels Serveis.
3.3.9.Respecte de les dades i la informació protegida per drets de propietat industrial o intel·lectual que hagin de ser utilitzades per AGN i posades a disposició pública, el Sol·licitant atorga a favor d’AGN i de les Entitats de Registre corresponents una autorització d’ús amb caràcter gratuït i per a tots els països del món, durant el temps en què els Serveis siguin prestats a favor del Sol·licitant i amb l’únic objectiu de permetre a AGN i a les Entitats de Registre corresponents dur a terme els Serveis esmentats.
3.3.10.El Sol·licitant pot accedir a les seves dades i requerir, en qualsevol moment, una còpia de les que estiguin en possessió d’AGN o de les Entitats de Registre responsables, per a la seva revisió, modificació o actualització. A aquest efecte haurà de dirigir-se a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
3.3.11.AGN no es fa responsable de la suspensió, transferència, denegació o cancel·lació del nom de domini en qualsevol moment per part de qualsevol de les Entitats de Registre responsables del nom de domini del Sol·licitant, amb motiu de l’existència d’errors, omissions o falsedats en les dades introduïdes en el formulari.
3.3.12.

De la mateixa manera, AGN tampoc es fa responsable de l’ús que les Entitats de Registre o de l’accés i ús que terceres parts puguin fer de la informació del Sol·licitant posada a disposició pública a través d’Internet, ni de les alteracions, danys, interferències, interrupcions o introducció de virus o agents nocius per part de proveïdors de serveis d’accés i transmissió d’informació a través d’Internet que eventualment col·laborin amb les Entitats de Registre en el sistema de registre de noms de domini.

El titular del nom de domini que tingui intenció d’atorgar una llicència d’ús d’un nom de domini a un tercer serà responsable de la informació que consti en el propi acord de registre i serà responsable a tots els efectes davant de qualsevol reclamació que sorgeixi en relació amb el nom del domini. El titular, per tant, serà el responsable dels danys causats per l’ús indegut del nom registrat a menys que faciliti la informació del contacte del llicenciatari dins dels set (7) dies a una part, la qual cosa brindarà al Titular del Nom Registrat evidència raonable de dany punible.

3.4Pagament de la quota de registre
3.4.1.AGN iniciarà el Servei en el moment en què tingui el coneixement efectiu que el Sol·licitant ha satisfet degudament el pagament de les tarifes corresponents en els termes estipulats en el Punt 6 d’aquestes Condicions.
3.4.2.Quan hagin passat set (7) dies des de la petició del Sol·licitant sense que AGN tingui constància que s’hagi efectuat el pagament, la sol·licitud quedarà anul·lada sense previ avís.
3.4.3.Quan el pagament s’efectuï mitjançant targeta de crèdit sense presentació o identificació electrònica de la targeta, AGN es reserva el dret de suspendre la tramitació de la sol·licitud si el pagament s’ha anul·lat de forma fraudulenta, i si el registre ja s’hagués completat es reserva el dret de reclamar al Sol·licitant el pagament de la quota de Registre més els interessos, perjudicis i despeses de tot tipus que l’anul·lació del pagament li hagi ocasionat.
3.4.4.De la mateixa manera, AGN es reserva el dret d’aplicar una penalització per l’anul·lació d’una sol·licitud en tràmit així com per l’incompliment de qualsevol de les clàusules estipulades en aquestes Condicions durant el procés de registre. En aquest últim cas AGN es reserva el dret de reclamar al Sol·licitant la indemnització pels danys i perjudicis que l’incompliment hagi ocasionat.
3.4.5.En el supòsit que el registre d’un nom de domini fos denegat per causes no imputables a AGN, AGN es reserva el dret d’aplicar les tarifes que corresponguin per les gestions efectuades.
3.4.6.L’anul·lació d’una sol·licitud la tramitació de la qual s’hagi completat no donarà dret a la restitució del preu satisfet pel Sol·licitant ni a l’abonament de cap quantitat per qualsevol altre concepte.
4Condicions d’atorgament
4.1.

Un cop efectuat el pagament i acceptada la sol·licitud per part d’AGN i per part de l’Entitat de Registre corresponent, el nom de domini sol·licitat s’entendrà que queda automàticament registrat a favor del Sol·licitant, al qual se li concedirà des d’aquell moment la qualitat d’AGN.


No obstant això, les condicions i els terminis de conclusió del procés de registre i de l’assignació del nom de domini a favor del Sol·licitant podran variar en funció de les normes de procediment que cada Entitat de Registre tingui establertes.

4.2.L’atorgament del nom que se sol·licita queda condicionat a la inexistència d’una sol·licitud la tramitació de la qual s’estigui iniciant simultàniament o s’hagi iniciat amb anterioritat. AGN tramita automàticament el nom de domini per rigorós ordre d’entrada, procedint a la tramitació de la sol·licitud el pagament de la qual s’efectuï abans, amb independència de la data i hora en què s’hagi presentat la sol·licitud mitjançant l’enviament del formulari degudament emplenat. AGN no es fa responsable de les anomalies o incidències que se suscitin durant el procés de registre, en el pagament o en el curs de la sol·licitud i atorgament del registre a favor del Sol·licitant.
4.3.

El Client és l’únic responsable de l’elecció i de l’ús del nom de domini, així com de col·laborar en el seu correcte manteniment mitjançant l’actualització de les dades que hi estan vinculades.


En el supòsit que el Client autoritzi a un tercer a utilitzar el nom de domini, se seguirà considerant que el Client és el titular dels drets i les obligacions vinculades al nom de domini davant AGN, i per tant serà responsable davant AGN i davant les entitats de Registre:


(i) de proporcionar a AGN i a les esmentades Entitats la informació completa i actualitzada que aquestes entitats considerin rellevant per al manteniment del nom de domini registrat al seu favor.


(ii) pel compliment d’aquestes Condicions i les que, si escau, siguin establertes per AGN i/o les Entitats de Registre i/o NIC geogràfics i/o la ICANN durant el termini de vigència del registre del nom de domini;


(iii) de qualsevol tipus de danys i perjudicis que es derivin del seu incompliment, mentre el nom de domini segueixi registrat al seu favor.

4.4.De la mateixa manera, el Client declara i garanteix que el nom de domini seleccionat i el seu ús no lesionen ni vulneren cap dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers, no constitueixen un acte de competència deslleial ni vulneren drets de tercers de cap tipus.
4.5.

En els casos en què es consideri preceptiu, el CLIENT accepta sotmetre qualsevol reclamació, disputa o controvèrsia suscitada en relació amb els drets sobre el nom de domini registrat al seu favor al coneixement i a la resolució de les entitats designades per la ICANN per a aquesta finalitat, subjecte a les Polítiques de Resolució de Conflictes adoptades per la ICANN (UDRP) http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm,

AGN complirà les normes corresponents a aquest procediment quan els dominis registrats es vegin sotmesos a la Política de Resolució de Conflictes (URDP).

4.6.El registre del nom de domini sol·licitat no confereix cap garantia ni dret al CLIENT sobre el nom de domini, amb l’excepció dels que es derivin del propi registre del nom. El CLIENT és únicament titular d’un dret d’ús exclusiu sobre aquest nom, i per tant queda protegit durant el termini de la seva vigència davant el seu ús per part de tercers, a través de mitjans virtuals (com Internet) i presencials.
4.7.El Sol·licitant es compromet a defensar, indemnitzar i mantenir al marge de qualsevol responsabilitat AGN i l’Entitat de Registre, inclosos sense caràcter limitatiu Afilias Limited, GNR, Verisign, NeuLevel, Inc., i les seves respectives filials, els seus directius, empleats i agents, exonerant-los de qualsevol responsabilitat per pèrdua, danys o costos, inclosos els costos raonables d’advocats, procuradors i altres costos judicials que puguin concórrer com a resultat de qualsevol reclamació o acció de terceres parts, o de demandes relacionades amb el seu nom de domini o l’ús del nom. Aquesta indemnització és complementària a qualsevol indemnització requerida per la política de conflictes.
4.8.Requeriments addicionals:
Les següents estipulacions són aplicables als següents dominis:
A. (.Info) Respecte dels registres d’un domini “.info”, el Sol·licitant consent i accepta el següent:
1. El Sol·licitant dóna el seu consentiment a AGN i Afilias Limited per a l’ús, còpia, distribució, publicació, modificació i tractament de les seves dades personals per a les finalitats pròpies de la seva sol·licitud i per al compliment del contracte de registre i manteniment del domini sol·licitat.
2. El Sol·licitant se sotmet expressament als procediments de la política Uniforme de conflictes de Noms de Domini de la ICANN (UDRP) i als requisits i les normes disposades per Afilias Limited, inclosa la política obligatòria de resolució de conflictes anomenada Sunrise Dispute Resolution Policy (“SDRP”). Així mateix, accepta la possibilitat que Afilias Limited modifiqui aquestes polítiques, i el Sol·licitant haurà d’ajustar-se a qualsevol modificació al respecte.
3. El Sol·licitant es compromet a mantenir actualitzada la informació del registre durant tot el temps de vigència del nom de domini, notificant-ne qualsevol variació o modificació.
4. El Sol·licitant renuncia a reclamar a Afilias Limited, Entitat de registre per a “.Info”, qualsevol responsabilitat per qualsevol dany i perjudici que pugui patir el Sol·licitant pel resultat dels procediments, conflictes i/o processos de recuperació de dominis (UDRP, SDRP o qualsevol altre). Aquesta exoneració de responsabilitat inclou, sense cap limitació, l’acceptació de qualsevol resolució encaminada a: (a) concedir o no, transferir, inhabilitar o bloquejar el nom de domini del Sol·licitant, i (b) sobre els resultats de qualsevol disputa de domini o sobre el seu registre per qualsevol dels procediments indicats.
5Condicions de manteniment
5.1.AGN podrà traslladar a l’Entitat de Registre que correspongui una sol·licitud de suspensió de l’ús o bloqueig del nom de domini d’AGN quan tingui el coneixement efectiu que el seu ús i/o manteniment té com a objecte, directament o indirecta, activitats il·lícites, contràries a la llei, a l’ordre públic, a les normes consuetudinàries o codis d’activitat que regeixin l’activitat del CLIENT o que és el mitjà per dur a terme aquestes activitats.
5.2.El CLIENT es compromet a mantenir indemne AGN i les entitats que col·laboren en l’atorgament, ús i manteniment del nom de domini, inclosos el seus empleats, directors, oficials, representants, agents i filials i, si fos el cas, a indemnitzar-los de qualsevol pèrdua, dany, perjudici, despeses i costos de qualsevol tipus derivats de reclamacions de tercers i/o d’autoritats administratives o judicials competents, relacionades amb el registre, ús o manteniment del nom de domini.
5.3.AGN no es fa responsable de les eventuals fallades, anomalies, interrupcions o alteracions que es produeixin en la prestació dels Serveis, ni dels danys directes o indirectes que es causin al CLIENT, quan responguin a causes alienes al seu control raonable o puguin ser considerats supòsits de força major o casos fortuïts.
6Tarifes i condicions de pagament
6.1.Els preus i les tarifes aplicables a cadascun dels Serveis, juntament amb les condicions de pagament, es troben al costat de cada servei.
7Condicions de renovació
7.1.AGN notificarà al CLIENT, a través de l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en el formulari, la data de venciment del registre del nom de domini i el termini de què disposa per renovar-lo. S’enviarà un avís 15 dies abans de la renovació, un segon avís 5 dies abans de la renovació i un últim avís el dia del venciment.
7.2.Per a la renovació del nom de domini AGN seguirà el que es preveu a les Condicions vigents en el moment de la renovació, seguirà els procediments aplicables a la sol·licitud de registre i utilitzarà les dades que constin en el formulari presentat en el moment de la sol·licitud, tret que el CLIENT les hagi modificat abans de la renovació.
7.3.

Si transcorreguts 7 dies de la data d’expiració del domini AGN no hagués rebut la quota de renovació corresponent, el domini passarà a un estat de bloqueig tècnic, deixarà de ser operatiu i quedarà en aquest estat durant 8 dies més fins al dia 15.

Fins a aquesta data, es podrà renovar el domini segons les tarifes de renovació vigents a la web.

Transcorreguts 15 dies des de l’expiració del domini, el domini entrarà en un període de gràcia (Redemption Grace Period) en el qual romandrà durant 30 dies més. El cost per recuperar el domini serà el de restauració (Restore) vigent al web. En qualsevol cas, AGN no es responsabilitza de les conseqüències que això pugui comportar. En cas que resulti impossible la renovació, AGN retornarà l’import abonat.

  
  
8Condicions de la transferència del nom de domini
8.1.Un cop acceptada la sol·licitud de registre per part d’AGN, el CLIENT no podrà sol·licitar la transferència de la gestió del seu nom de domini a un altre proveïdor fins que hagin passat seixanta (60) dies des de la data en què li hagi estat notificada l’acceptació de la seva sol·licitud.
8.2.Si el CLIENT tingués contractada la gestió del seu nom de domini amb un altre proveïdor de serveis de registre, podrà transferir aquesta gestió a AGN en qualsevol moment, sense perjudici del compliment dels terminis de preavís i altres requisits que el proveïdor anterior tingui establerts i que el CLIENT serà responsable de complir. A aquest efecte, el CLIENT haurà d’autoritzar a AGN expressament dirigint-li una notificació, el model de la qual rebrà per correu, a l’adreça: AllGlobalNames, S. A. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  adjuntant la documentació que AGN li requereixi per a aquesta finalitat.
8.3.Si la transferència a AGN de la gestió del nom de domini tingués la seva causa en el canvi o la cessió de titularitat d’un nom de domini, el CLIENT haurà de donar la seva autorització expressa en els termes estipulats en el Pacte anterior, i aportar el document acreditatiu de la legítima titularitat d’ús sobre el nom de domini controvertit, ja sigui aportant (i) certificació de la fermesa de la resolució de l’autoritat judicial, arbitral o administrativa competent o (ii) contracte o acord del CLIENT amb l’anterior titular, en el que consti la legitimació notarial de les firmes i càrrecs dels intervinents.
8.4.

AGN no garanteix que la transferència sol·licitada pugui ser admesa. La transferència quedarà en qualsevol cas subjecta a l’acceptació de la transferència per l’Entitat de Registre que correspongui i a les Condicions que aquesta entitat i/o la ICANN tinguin establertes en aquell moment en matèria de transferències de dominis. Igualment, el registre del nom de domini quedarà subjecte a suspensió, cancel·lació o transferència d’acord amb qualsevol especificació política adoptada per ICANN o d’acord amb qualsevol procediment de registrador o del registre que no sigui coherent amb alguna especificació o política adoptada per ICANN:

i.- Per corregir els errors per part del registrador o de l’operador del registre en registrar el nom del domini.

ii.- Per a la resolució de disputes relatives al nom registrat.

8.5.Si és acceptada la transferència per part de l’Entitat de Registre, el Sol·licitant estarà obligat a ampliar el termini de vigència del domini que consti registrat al seu favor durant un any més a partir de la data de venciment del registre del domini, tenint en compte que el domini quedarà sota la gestió i administració del beneficiari de la transferència, és a dir, AGN.
8.6.El procés de transferència s’iniciarà un cop AGN tingui constància que el Sol·licitant ha efectuat el pagament de les tarifes corresponents.
8.7.Cada registre té uns termes i unes condicions de transferència que estan a la seva disposició a les URL del registre corresponent i que es poden trobar en el punt 3.1.1 d’aquest contracte.
9Limitació de responsabilitat

A més de les exclusions de responsabilitat previstes en els Pactes anteriors, AGN declara i el CLIENT accepta que ni AGN ni les Entitats de Registre corresponents seran responsables dels danys i perjudicis irrogats al CLIENT o a tercers que tinguin la seva causa en:
(i) la pèrdua del registre d’un nom de domini;
(ii) retards o interrupcions en l’accés al sistema de registre;
(iii) no recepció de les dades del CLIENT per part d’AGN o de les Entitats de Registre que corresponguin;
(iv) interrupcions, errors, defectes o anomalies en el processament de la sol·licitud o renovació, així com de qualsevol modificació del registre associada al nom de domini, que siguin alienes al control raonable d’AGN, i/o de les Entitats de Registre corresponents;
(v) pèrdua, tractament o accés no autoritzat a la informació i a les dades que no li siguin imputables.
(vi) l’incompliment de la obligació de pagament de les tarifes aplicables per part d’AGN;
(vii) l’aplicació de la Política de Resolució de Conflictes sobre noms de domini (UDRP);

viii) qualsevol altra reclamació, denúncia, dany, cost o despesa (incloent honoraris i despeses legals raonables).


Ni AGN ni les Entitats de Registre corresponents seran responsables dels danys indirectes, especials o fortuïts (inclosa la pèrdua de beneficis) que pugui patir el CLIENT derivats o relacionats amb el registre, ús, renovació i/o revocació del nom de domini.

10Indemnització
AGN accepta defensar, indemnitzar i rescabalar AGN i l’Entitat de Registre que correspongui, inclosos els directors, funcionaris, empleats, agents de cadascuna d’elles, per qualsevol pèrdua, danys o costos derivats d’una reclamació per part de tercers o per sancions imposades per autoritats administratives o judicials competents, o demandes relacionades amb el seu nom de domini o el seu ús. Aquesta indemnització és addicional a qualsevol altra indemnització exigida d’acord amb el que preveuen les UDRP.
11Agents i distribuïdors
AGN es reserva el dret de contractar tercers, en qualitat d’Agents o Distribuïdors, per dur a terme els Serveis, d’acord amb les normes i procediments que es detallen a l’adreça següent: http://www.AllGlobalNames.com.

El CLIENT accepta que la tramitació del registre i la gestió del manteniment del seu nom de domini sota el seu consentiment poden ser realitzades pels Agents i Distribuïdors autoritzats per AGN, i el Client quedarà subjecte a aquestes Condicions en els mateixos termes.

El distribuïdor té prohibit desplegar el logotip d’ICANN o el logotip de Registrador Acreditat d’ICANN, o representar-se a si mateix d’alguna manera que el mostri com a acredita per ICANN, a menys que per fer-ho disposi de permís escrit d’ICANN.

Qualsevol acord de registre utilitzat pel Distribuïdor inclourà totes les disposicions o notificacions de l’acord de registrament exigides per ICANN en l’Acord d’Acreditació de Registradors, així com qualsevol Política de Consens d’ICANN, i identificarà el registrador patrocinador o oferirà un mitjà per identificar-lo, com ara un enllaç al servei de consulta Whois d’InterNic.

El Distribuïdor identificarà el registrador patrocinador després de la sol·licitud del CLIENT.

El Distribuïdor s’assegurarà que la identitat i la informació de contacte oferta per l’AGN de qualsevol servei de registrament de privacitat o proxy ofert o que ella hagi posat a la seva disposició, en relació amb cada registre, serà remesa a AGN i mantinguda en custòdia o bé, de forma alternativa, es mostrarà una notificació fefaent a aquests CLIENTS, en el moment de fer l’elecció per utilitzar aquest servei de privacitat o proxy, en la qual s’adverteixi que les seves dades no van ser qüestionades. Quan s’usi custòdia, l’acord de custòdia disposarà, com a mínim, que les dades siguin traslladades a AGN en cas que el Distribuïdor incompleixi l’acord de distribuïdors i que aquest incompliment sigui perjudicial per als consumidors o per a l’interès públic. Davant la circumstància que l’ICANN posi a disposició un programa que atorgui reconeixement als distribuïdors que custodien les dades de registre de privacitat o proxy, segons es detalla a dalt, i el distribuïdor compleixi un altre criteri establert per ICANN, de conformitat amb les seves Lleis d’Àmbit Local, el Distribuïdor tindrà permís per sol·licitar aquest reconeixement davant de l’ICANN.

En la mesura que AGN estigui obligat a oferir un enllaç a la pàgina web d’ICANN, el Distribuïdor també estarà subjecte a la obligació d’oferir aquest enllaç.

Si AGN tingués coneixement que el Distribuïdor està incomplint qualsevol de les disposicions establertes en aquest apartat, AGN prendrà les mesures raonables per notificar al Distribuïdor que està incomplint l’acord de distribuïdors i que el Registrador té dret a rescindir-lo.

12Gestió de cartera de noms de domini
AGN posa també a disposició dels seus CLIENTS el Servei de Gestió de Cartera de noms de domini. Per rebre informació sobre aquest servei, posem a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
13Llei aplicable i jurisdicció competent
Amb l’excepció de les normes i polítiques de la ICANN (UDRP) i dels NIC corresponents aplicables al registre de noms de domini i a la resolució de conflictes relacionats amb ells, aquestes condicions s’interpretaran i executaran d’acord amb el que preveu la legislació espanyola.
Seran competents els Tribunals i Jutjats de la Ciutat de Barcelona tret que el Sol·licitant o AGN tingués la condició de consumidor, i el domicili serà el que designi la jurisdicció competent.
AGN informa que té subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una entitat de reconegut prestigi amb l’objectiu de cobrir l’eventual responsabilitat a què hagi de fer front per possibles danys, errors o omissions que se suscitin en el procés de registre sempre que li siguin imputables. No obstant això, aquesta pòlissa no cobreix reclamacions que s’instin davant la jurisdicció administrativa o judicial de qualsevol dels estats dels Estats Units d’Amèrica o Canadà.
ANNEX [1] GLOSSARI DE TERMES DEFINITS
Adreça IP Adreça numèrica corresponent a un servidor, mitjançant la qual s’identifica el servidor a la xarxa Internet. (Per ex. 221.90.111.60).
Directori arrel (Root Directory) Base de dades on consten tots els noms de domini registrats, consultables mitjançant "whois".
DNS Sistema jeràrquic mitjançant el qual s’associa una adreça IP a un nom de domini.
Entitat de Registre (Registry) Entitat acreditada per la ICANN que actua com a responsable dels Registres de noms de domini per a determinats gTLD i/o ccTLD (per ex. Verisign Inc, NeuLevel, Afilias, etc.).
Registrador (Registrar) Entitat acreditada per la ICANN per gestionar i tramitar la sol·licitud i el manteniment de noms de domini, així com per actuar davant les Entitats de Registre.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) És l’entitat delegada pel govern dels Estats Units per a la coordinació dels paràmetres de la xarxa, entre ells l’administració global dels noms de domini, de les adreces corresponents a l’Internet Protocol, així com dels Directoris arrel existents.
Nom de domini Nom format per un domini de primer nivell i de segon nivell associat a una IP que serveix d’identificació a Internet.
Nom de domini de primer nivell Qualsevol de les terminacions o sufixos que formen el nom de domini i que estan autoritzats per la ICANN, ja siguin genèrics "gTLD" (.com, .net, .org,.biz, etc.) o corresponents a territoris o estats segons la norma ISO 3166, anomenats territorials "ccTLD".
Nom de domini de segon nivell Successió alfanumèrica que actua sota el domini de primer nivell. Per a determinats TLD ha de complir uns requisits establerts per la normativa territorial.
Sol·licitant (Registrant) Persona física o jurídica que sol·licita el registre d’un nom de domini al seu nom.
UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution) Sistema de resolució de controvèrsies sobre noms de domini promogut per la ICANN.
URL (Uniform Resource Locator) Adreça distintiva que identifica cada recurs a Internet.
    

B.- SERVEI D’ALLOTJAMENT
Les característiques dels serveis d’allotjament proporcionats per AGN s’indiquen a la pròpia pàgina amb caràcter previ a la contractació del servei, modalitats i preu.
Atesa la seva naturalesa, el servei d’allotjament, en les seves diferents modalitats, té una activitat de vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana, els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any (24 x 7 x 365).
Aquest servei serà prestat per AGN a través de partners proveïdors que garanteixen el servei.


Límit de transferència:


El límit de transferència és la quantitat màxima permesa al mes per servir dades des de l’espai contractat pel client cap a Internet o les dades que entrin a l’espai contractat per AGN. Aquest límit s’aplica a les dades servides a través de qualsevol protocol i queda definit amb caràcter previ a la contractació del servei.
Amb la finalitat de no interrompre el servei, es facturaran els excessos de transferència d’acord amb la tarifa que estigui en vigor en cada moment. Aquests excessos seran notificats a AGN a final de mes, i el CLIENT pot consultar-los en el seu panell de control en el cas que l’hagi contractat.


Espai màxim contractat per AGN:


El CLIENT només podrà emmagatzemar informació i fitxers fins a l’espai màxim autoritzat. Per computar aquest espai es tindran en compte tots els serveis contractats, inclosos el correu i les còpies de seguretat.
IP:
L’adreça IP que respondrà a les peticions cap al domini d’AGN ha de tenir les DNS d’ALL GLOBAL NAMES. Aquesta IP podrà ser dedicada per al domini contractat o una IP compartida amb altres AGN, en funció de la modalitat d’allotjament contractada.
Panell de control:
El CLIENT tindrà a la seva disposició un panell de control per realitzar la gestió per part del CLIENT dels recursos contractats, fins i tot per activar altres serveis addicionals o ampliacions en base a les tarifes en vigor en cada moment.
C.- SERVIDORS VIRTUALS:
Consisteix en un servidor integrat en un servidor físic. Gràcies a les altes prestacions del hardware actual, s’aprofita de la manera més òptima. Això significa que els diferents servidors virtuals integrats en un servidor físic comparteixen ubicació física, però no comparteixen ni recursos (CPU o RAM) ni software, perquè cada servidor virtual és en ell mateix un servidor independent.


Un avantatge addicional del servidor virtual és que es pot traslladar d’un servidor físic a un altre de forma instantània, la qual cosa implica que una avaria en el sistema físic no afectaria el servei.


Còpies de seguretat:


AGN realitza diàriament còpies de seguretat del contingut dels servidors, de manera que la informació pugui ser restaurada en la seva totalitat. No obstant això, no es fa responsable de la pèrdua o esborrament accidental de les dades.


Aquest servei no inclou la reposició dels continguts recuperats a través de les còpies de seguretat, i si fos el cas s’aplicaran les tarifes corresponents. La reposició de la informació només quedaria inclosa en el preu del servei contractat quan la pèrdua del contingut sigui per causes directament atribuïbles i assumides per AGN.

Seguretat:

AGN es compromet a mantenir els servidors protegits d’accessos no autoritzats i a mantenir un nivell de seguretat adequat.

Sense perjudici del que s’ha exposat, AGN no pot fer-se responsable dels accessos no autoritzats que es realitzin a través d’un CLIENT i contrasenya vàlids a causa de la negligència o pèrdua de confidencialitat del propi AGN. És responsabilitat del CLIENT mantenir la seva contrasenya oculta al personal no autoritzat.


AGN no garanteix la seguretat dels seus servidors al 100 %, tot i que aplicarà en tot moment totes les mesures de seguretat encaminades a mantenir un nivell de seguretat acceptable.


De la mateixa manera, AGN no es farà responsable de la pèrdua d’informació per fallades informàtiques, tot i que realitzarà còpies de forma periòdica per tal que sigui possible la màxima recuperació de dades.

PER A QUALSEVOL INCIDÈNCIA O CONSULTA:
Telèfon gratuït: 900 373 299
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Partners