Què és el Trademark Clearinghouse?

És una base de dades global dissenyada per tal que els titulars de marques registrades a qualsevol país del món disposin d’una eina de protecció davant terceres parts que puguin registrar un nom de domini en algun dels nous gTLD que coincideixi amb la marca registrada (per exemple AGN.BOOK, AGN.MADRID, AGN.APP, etc.)
El titular d’una marca registrada (amb independència del país d’origen) podrà protegir-la inscrivint-la al Trademark Clearinghouse durant un període de temps d’un, tres o cinc anys.

El Trademark Clearinghouse té una doble funció:

  • Permetre que els titulars de marques que hagin fet el seu dipòsit al Trademark Clearinghouse i n’hagin acreditat l’ús registrin un domini gTLD (p. ex. AGN.NEWS) en la fase anomenada Sunrise o de registre preferent. Només els propietaris de marques inscrites al Trademark Clearinghouse podran registrar un domini gTLD en aquesta fase.
  • Si una tercera part sol·licita un domini gTLD que coincideixi amb una marca dipositada al Trademark Clearinghouse, el titular d’aquesta marca rebrà un avís i podrà decidir si vol bloquejar aquest domini perquè el perjudica.

El Trademark Clearinghouse ja és obert! Anticipi’s i protegeixi les seves marques registrant-les tan aviat com sigui possible.

Més informació
©

Partners